Οι μονές του Αγίου Όρους είναι 20 σε αριθμό. Είναι μεγάλα πολύπλοκα κτίρια που περιβάλλονται από δυνατό τείχος με κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα τον Πύργο με τις επάλξεις και τις πολεμίστρες που βοηθούσαν στην απομάκρυνση των πειρατών και των κατακτητών στα παραθαλάσσια κυρίως μοναστήρια.
Οι Αθωνικές Σκήτες είναι μικρά μοναστήρια που υπάγονται στις Κυρίαρχες Μονές. Μπορεί επίσης να είναι οργανωμένες κοινότητες που συγκροτούνται από πολλές μοναστικές καλύβες.
Εκτός από τις Μονές και τις Σκήτες, υπάρχουν διάσπαρτα στο Άγιο Όρος τα Κελιά, οι Καλύβες, τα Καθίσματα και τέλος τα Ησυχαστήρια ή Ασκητήρια.