Τα περισσότερα έργα βρίσκονται εντός του Αγίου Όρους.